DISCLAIMER

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door ons gecreëerde internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde site en/of pagina's. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af.

De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker.

Wij geven geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van Gerard Cox zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, produkten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.